Hvorfor har vi nordmenn gifteringen på høyre hånd?

I alle andre land har de jo ringen på venstre hånd, hvorfor skal vi gjøre det annerledes i Norge?


Skrevet av Eirik Halvorsen


Når jeg er i utlandet og fotograferer eller når par fra andre land kommer til Norge for å bli fotografert så går samtalene veldig ofte i temaene rundt kulturforskjeller. Delvis fordi andre lurer på hvordan vi har det men også fordi jeg lurer på hvordan de har det. En ting som nesten alle spør meg om er hvorfor ringen min er på høyre hånd. De vet at jeg er gift men de ser ingen giftering på venstre hånd.

Trykk på bildene hvis du vil se dem større. Alle bildene i denne saken er fotografert av Eirik Halvorsen.


Kona mi er amerikansk og har alltid hatt forlovelsesringen og gifteringen på venstre hånd slik som de gjør i USA, men hun har faktisk måttet gå til innkjøp av en enkel sølvring til å ha på høyrehånda for å unngå å bli sjekket opp av menn på byen som tror hun er singel.

Jeg har gjort en del research og funnet disse argumentene for hvorfor nordmenn har gifteringen på høyre hånd:

  • Vi har ringen på høyre hånd fordi at når vi håndhilser på noen så viser vi at vi er gift.
  • I Norge har vi ringen på høyre hånd og flytter den over til venstre når ektefellen dør.
  • Noen pleier å ha forlovelsesringen på venstre hånd og flytter den over på høyre hånd ved ekteskapsinngåelse.
  • Høyre hånd er avtalehånden. Vi tar hverandre i den når vi avtaler noe.
  • Man sverger med høyre hånd.

Hva med venstre hånd da? Hvorfor har (tilsynelatende) alle andre land ringen på venstre hånd, og hvorfor kalles akkurat den fjerde fingeren for "ringfingeren"? 

I eldre tider trodde man det gikk en vene fra venstre ringfinger direkte til hjertet. Den ble kalt vena amoris og skal være en av grunnene for at ringen ble plassert der. Vena amoris har vist seg å ikke ha noen rot i virkeligheten da det går tilsvarende vener fra hver finger på hver hånd til hjertet, men det satte allikevel standarden for hvilken hånd og hvilken finger man skulle bruke gifteringen på.
Grunnen til at vi i Norge har den fjerde fingeren som ringfinger sies å stamme fra setningen som gjerne ble sagt når man satte ringen på fingeren: "I faderens, sønnens, og den hellige ånds navn. Amen". Hvor man hoppet på fingrene bortover til man kom til "amen" og plasserte den på fjerde.

Den uendelige sirkel symboliserer at man tar denne beslutningen til evig tid. Skikken med å bruke to ringer kom til Norden like før år 1700, lenge etter andre land og kulturer hvor det har vært vanlig å bruke gifteringen på venstre hånd. Men er det kun i Norge vi har ringen på høyre hånd? Faktisk så fins det ingen regler for hva som er riktig. Man kan velge både hånd og finger som man vil. Andre land som har ringen på høyre hånd er blant annet Danmark, Nederland, Tyskland, Russland, Polen, India, Østerrike, Bulgaria, Portugal, Spania og Hellas. I noen av disse landene brukes også venstre alt etter religion og kultur.

Så, etter mye research finnes det ingen skikkelig konklusjon. Informasjon er det nok av og både meninger og historier om hva og hvorfor. Kanskje dette er en av grunnene for at det ikke fins en universell standard? At mennesker alltid har laget egne tolkninger basert på preferanser og synsinger? Min ring er fortsatt på høyre hånd og det har blitt for vanlig for meg til at jeg plutselig skal bytte til venstre hånd. Det hadde jo bare føltes rart.